Algastme libedasõidu koolitus

Talv on meil tavaliselt pikk ja külm. Lume tulekuga teeolud muutuvad kiiresti ja mootorsõiduki käitumine teel ka. Selleks, et teada kuidas ohuolukkoras tegutseda ja kuidas neid vältida peab B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks juhi esmaõppe algastme käigus läbida libedasõidu koolitus. Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus koosneb kahest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Koolituse kohta teeb koolitaja õpingukaardile sissekande ja enne autokooli lõpetamist peab koolitus olema läbitud.

 

Koolitusele registreerumine

Koolitusele registreerimiseks tuleb tasuda OÜ Somero Autokooli arvelduskontole IBAN: EE482200221056280721 Swedbank.
Kindlasti tuleb maksekorralduse selgitusse märkida koolituse nimetus ja tel.number ja kui maksja on keegi kolmas isik siis ka õpilase nimi kelle eest makstakse.
Sekretär võtab õpilasega telefonisti ühendust ja registrerib koolitusele.
NB! Koolituse läbimiseks tuleb teha vähemalt 15 sõidutundi, sõidukaart võetakse koolitusele kaasa.

Koolituse eest tasumine

OÜ Somero Autokool arvelduskontole  IBAN: EE482200221056280721 Swedbank. 

 Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunud õpilasel pole võimalik  koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada autokooli 2 tööpäeva enne koolitust.Vastasel juhul (või  ilmumata jätmisel) koolituse eest tasutud raha ei tagastata kuna autokool teeb ettemaksu reserveeritud kohtade arvu järgi.