Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Meie laiuskraadidel peab iga autojuht mingil hetkel sõitma ka pimedas. Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ning ohte ja kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.
Koolituse läbimisel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte.
Pimeda aja koolitus koosneb ühelst teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Sõidutund võib olla läbitud suletud väljakul või simulaatoriga. Koolituse kohta teeb koolitaja õpingukaardile sissekande ja enne autokooli lõpetamist peab koolitus olema läbitud.

Koolitusele registreerumine

Koolitusele registreerimiseks tuleb tasuda OÜ Somero Autokooli arvelduskontole IBAN: EE482200221056280721 Swedbank.
Kindlasti tuleb maksekorralduse selgitusse märkida koolituse nimetus ja tel.number ja kui maksja on keegi kolmas isik siis ka õpilase nimi kelle eest makstakse.
Sekretär võtab õpilasega telefonisti ühendust ja registrerib koolitusele.
NB! Koolituse läbimiseks tuleb teha vähemalt 15 sõidutundi, sõidukaart võetakse koolitusele kaasa.

Koolituse eest tasumine

OÜ Somero Autokool arvelduskontole  IBAN: EE482200221056280721 Swedbank.
 

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunud õpilasel pole võimalik  koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada autokooli 2 tööpäeva enne koolitust.Vastasel juhul (või  ilmumata jätmisel) koolituse eest tasutud raha ei tagastata kuna autokool teeb ettemaksu reserveeritud kohtade arvu järgi.